Badge | Senab

Badge till projektet Goodbye Kansas @ Hammarbyterrassen lett av Senab, där säkerheten var av högre grad och ackreditering var viktigt under byggets sista skede samt under inflyttningen.