Ingaröstrand Bygg AB

IngaröstrandByggAB

Det Ingaröbaserade företaget Ingaröstrand Bygg AB ville i och med ett namnbyte även uppdatera sin logotyp till något som relaterade mer till platsen än sin tidigare. Tillsammans med en naturlig grön färg fick silhuetten av Ingarö utgöra basen av logotypen, där även detaljer som vattenlinjen och en platsmarkör över just Ingaröstrand finns med. En hammare las till för att förtydliga att företaget sysslar med snickeri.