Svensk Krympplastning AB

Logotyp till Svensk Krympplastning AB som nu under hösten fick en ny version för att passa in på svarta bakgrunder. I logotypen ville man få in något som representerade namnet i en form vilket blev den vita utsträckta plattan i bakgrunden som symboliserar uttöjd krympplast.